Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ

 

П О К А Н А   № 2

            Каня Ви, на 21.02.2017 г. от 14.30 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и дружества с общинско участие, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово, на 01 март 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване, пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставяни за стопанската 2017-2018 година и годишни рентни плащания.

Вносител: Кметът на общината

4. Предоставяне под наем на помещениe - частна общинска собственост. /SOS/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОСОПДДОУ:

 / РОЗИТА ПЕНЕВА /

 28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

Къща Инкрис
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало