Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПК УТБЕ

 

П О К А Н А   № 2

            Каня Ви, на 21.02.2017 г. от 15.25 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по архитектура, устройство на територията, благоустрояване и екология, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно Отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на община Трявна за 2016 г.

Вносител: Кметът на общината

2.Предложение относно изработване на технически проект за част от канализационен колектор в гр. Трявна.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот, публична общинска собственост, с идентификатор 73403.501.2800, имот, публична общинска собственост с идентификатор 73403.501.2845 и имот, частна общинска собственост с идентификатор 73403.561.189

Вносител: Кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК АУТБЕ:

 / АРХ. КОНСТАНТИН БРЪНЕКОВ /

 28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

Къща Инкрис
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало