Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПК ОКМДС

 

П О К А Н А   № 2

            Каня Ви, на 21.02.2017 г. от 15.45 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас за гр. Трявна и гр. Плачковци.

Вносител: Кметът на общината

2. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 г.

Вносител: Зам. кметът на общината

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ОКМДС:

 / ТАТЯНА РАЧЕВА /

 28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
28-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017
17-02-2017

Архив

Къща Савина
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало