Актуално от Община Трявна

Заповед №228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед №228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имот частна общинска собственост помещение с полезна площ от 15.18 кв.м, намиращо се на партера в сграда с идентификатор  73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна, общ. Трявна, обл. Габрово, одобрена със Заповед №РД-18-21/12.05.2010 г. на изп. директор на АГКК гр. София – гр. Трявна, ул. ”Лясков дял” №1 - Информационен пункт на аптека.

Приложения:

Заповед №228/20.04.2017 г.30-04-2017
29-04-2017
28-04-2017
28-04-2017
22-04-2017
22-04-2017
20-04-2017
19-04-2017
14-04-2017
13-04-2017
13-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017
07-04-2017
07-04-2017
06-04-2017
06-04-2017
05-04-2017
04-04-2017
04-04-2017
04-04-2017
03-04-2017

Архив

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало