Актуално от Община Трявна

Покана за заседание на ПКБФСДМИР

 

П О К А Н А  

            Каня Ви, на 12.05.2017 г. от 14.00 часа, в стая 403 на Община Трявна, на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и местно икономическо развитие, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Предложение за съгласие за извършване на дейности от лицензиран лесовъд инж. Татяна Иванова Рачева по сключен договор със „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна

Вносител: Кметът на общината

2. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово.

Вносител: Кметът на общината

3. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 12 юни 2017 г.

Вносител: Кметът на общината

4. Предложение за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост.

Вносител: Кметът на общината

5. Предложение предоставяне на земи от общински поземлен фонд.

/насл. на Пеньо Станчев Пенев/.

Вносител: Кметът на общината

6. Предложение предоставяне на земи от общински поземлен фонд.

/насл. на Станчо Дамянов Мазников/.

Вносител: Кметът на общината

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК БФСДМИР:

/ ЗЛАТКА ДОНЕВА-ЦАНЕВА /22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
22-05-2017
05-05-2017
05-05-2017

Архив

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало