*

Актуално от Община Трявна

Конкурс за детска рисунка или картичка на тема "Зимата ухае на снежинки"

 

Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

обявяват

Kонкурс за детска рисунка или картичка на тема „Зимата ухае на снежинки“ (из „На какво ухае зимата?“ – Мая Дългъчева)

 

РЕГЛАМЕНТ

I. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Целта на конкурса е да провокира творческото мислене у подрастващите. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

II. ОРГАНИЗАТОР: Община Трявна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

III. РЕГЛАМЕНТ:

1. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди.

2. Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 6 до 10 години;

Втора възрастова група – от 11 до 15 години

Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

3. Изисквания към оформлението на картичките:

Всяка картичка или рисунка следва да бъде придружена с коледно пожелание.

В отделен малък плик към всяка творба да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес.

При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните към самата творба.

Картичка или рисунка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

5. Награждаване:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Трявна, а отличената творба ще бъде включена в новогодишния календар на комисията за 2019 г.

Награждаване на отличените творби в конкурса

22 декември 2017 г.

16.00 ч.

Старото школо12.12.2017
07.12.2017
05.12.2017
04.12.2017
28.11.2017
26.11.2017

Архив

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало