Актуално от Община Трявна

Обява по ЗУТ

ДО   ДОБРИ БОРИСОВ ДИМИТРОВ,  СОБСТВЕНИК  НА ПОЗЕМЛЕН  ИМОТ  С ИДЕНТИФИКАТОР  81058.91.12  ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА  НА  С.ЧЕРНОВРЪХ, ОБЩ. ТРЯВНА

 

 

          Уведомяваме Ви, че със заповед № 738/14.12.2017г. на Кмета на Община Трявна е одобрен  Подробен  устройствен план  – план за застрояване за поземлен имот  с идентификатор 81058.91.30 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна, собственост на

Веселин Косев Бонев, с цел отреждане на имота „за хотелиерство“.

       Заповедта подлежи на обжалване в  14  дневен срок от  съобщението  чрез Кмета на  Община Трявна до Административен съд гр. Габрово. 31.01.2018
29.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
22.01.2018
17.01.2018
11.01.2018
11.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
06.01.2018
05.01.2018
04.01.2018
03.01.2018

Архив

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало