news
Новини от вестник "Тревненска седмица"
28.01.2008
Културната политика на Трявна като необходимост
Първата стъпка на една културна политика е дебат на местно ниво, в който трябва да участват културните дейци, представителите на местната власт и ръководителите на местните културни институти. Дебатът е необходим за изработването на стратегия, която да отчита границите на действие в местен контекст (Община Трявна) и на междурегионално ниво (изграждане на мрежови взаимодействия). При изработването на културната политика трябва да се изхожда от един основен принцип: културните ресурси се управляват, а не се администрират. С други думи, акцентът тук пада върху стратегическото планиране, което на свой ред е свързано с обучението на човешките ресурси, управлението на културни продукти, разработването на културни иновации и атракции, маркетинга и пр.
Най-важният проблем на културната политика, е - как културната традиция на Трявна, да се впише успешно в реалностите на 21 век. Това неминуемо ще се отрази върху избора на теми и изработване на нови, атрактивни културни продукти, на дълбочината на тяхното представяне, както и върху начина, по който културните реалии могат да повлияят върху други сфери на обществения живот, каквито са развитието на икономиката и на туризма.
На общинско ниво съществуват програми за туризъм, но за съжаление, няма нито един сериозен проект за културен туризъм. Усилията на Музея и занаятчиите в това отношение на приключилия Обществен форум „Трявна”, не намериха нужната подкрепа от местната власт, бизнеса и туристическата гилдия за реализиране на голям проект. През последните години Общината обръща сериозно внимание на туристическата индустрия, осигурява пространство и отговоря на нейните интереси, а тази индустрия, на свой ред, не е взела под внимание факта, че природните забележителности, културното наследство и живата култура на Трявна и региона, допринасят за нейния собствен успех.
Културната политика на Община Трявна трябва да има за цел разработването на успешни проекти, чрез които да се впишем в общата стратегия на Европейския съюз, целяща съхраняване и поощряване на културното многообразие, с акцент върху нашата собствена културна идентичност. Старите критерии за управление на културата като инфраструктура и достъп до културните ценности, реклама и привлекателност на културните паметници и забележителности, информацията в медиите, конкурентоспособност, при новите условия (членството ни в Евросъюза), вече не са достатъчни за постигане на развитие и оптимално използване на културните дадености.
Трябва да си осигурим партньорство с градове със сходни идентичности, да пренасочваме туристическия поток към тези градове, по-предварително разработени маршрути. За да запазим нашите умения и култура трябва, да бъдем новатори. Това включва съставянето на дългосрочни програми; поощряване на предприемчивостта и творчеството; публично-частно партньорство (например Община, Музей, читалище, гражданско сдружение, частен сектор); интегриране и насочване на културния продукт към големи социални групи; подход от „дъното към върха”, т. е. да се върви от местното към регионалното (например при изработването на културни маршрути). Резултатите от културната политика са гаранция за стабилност, устойчивост на местната социална общност и качеството на живот.
Венелин БАРАКОВ
Завеждащ отдел „Връзки с обществеността” в Специализиран музей – Трявна


 
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
28.01.2008
  Архив на "Тревненска Седмица"  
Очакваме Вашите мнения и коментари на адрес: trsedmica@unicsbg.net

От тук можете да изтеглите "Тревненска седмица" в pdf формат

Къща Савина
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало