Untitled Document

Гербът на град Трявна е разработен в двете основни форми - малка и голяма и в задължителните четири графични начертания за всяка форма - черно - бяло, цветно, линеарно и цветно с черно-бял графичен код. На малката форма е изобразен разсечен и пресечен четиричастен испански щит.

В четирите полета отляво на дясно и от горе надолу, са разположени следните хералдически фигури:

В първо дясно хералдическо поле на червен фон:

1. бял (сребърен) графичен буквен знак - инициал Т, символизиращ наименованието на града в миналото - Търава, днес - Трявна и неговото семантично прочитане – трева.

2. жълти (златни) цифри 1565 - първата датирана официално година, в която се появява името на града.

Във второ ляво хералдическо поле на син фон (лазурен емайл) - два бели (сребърни) архитектурни паметника от богатото културно-историческо наследство на града:

1. часовниковата кула, построена в 1814 година

2. каменният мост до кулата, съграден в 1848 година.

В трето дясно хералдическо поле на син фон (лазурен емайл) - жълто (златно изображение) на фантастично животно - изправен, обърнат на лява хералдическа страна грифон, държащ в протегнатите си ръце два бели (сребърни) инструмента (четка и резец) - символизиращ в своята двойственост човешкия стремеж към божественото, изразен в неповторимото творчество на иконописците и резбарите от прочутата Тревненска художествена школа. В четвърто ляво хералдическо поле на червен фон - жълто (златно) изображение на изправен, обърнат на дясна хералдическа страна лъв, символ на гордия и буден български дух на поколенията родолюбиви жители на град Трявна - от непокорните в миналото балканджии до отговорните съвременни европейски граждани.

Голямата форма съдържа:

1. малката форма в центъра на симетричната композиция

2. два бели (обърнати на лява и дясна хералдическа страна) щитодържатели - бели (сребърни) гълъби, придържащи с едниния си крак щита на малката форма, стъпили с другия си крак върху две кръстосани зелени акантови клонки. Гълъбите символизират християнската духовност и възрожденската просветност на поколения именити тревненци. Зелените акантови клонки символизират чистата балканска Природа на курорта Трявна.

Къща Инкрис
Къща 'Сън за щастие'
Къща 'Валди хил'
Къща 'При бай Соян'
 
Сподели във Facebook
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало