" "

2.5 . . 17 , , , , , .

. - 5350

. " 42

: 0677 652 52 -

: 066 805 236 -

GSM: 0886 999 409

e-mail: bktryavnayahoo.com

http://balyuvatakashta.tryavna.biz

""

. . , , -.

. - 5350

. " 9

.: 0896 833 386

ilian_kunchevabv.bg

http://vitosha.tryavna.biz

""

. . Wi-Fi, TV, , .

. 5350

. ". " 7

GSM: 0879 182 721

GSM: 0887 272 381

.

e-mail: tigara_tryavnaabv.bg

http://tigara.tryavna.biz

""

3 , 9 54 . , , , , , , .

. - 5350

. " " 11

./: 0677 649 37 / 660 75

GSM 0885 800 154

e-mail: seasonsmail.bg

http://seasons.tryavna.biz

""

15 . . . , -, , , .

. 5350

. 54

GSM: 0887 974 365

GSM: 0878 974 365

e-mail: harmonia_tryavnamail.bg

http://www.harmony-tryavna.com

"-"

, "-". -, .

-

.

. 20

GSM 0887 09 73 73

e-mail: artmartmgallery.com

http://www.artmgallery.com

""

"" 9 , 33 , 8 , 5 , , , , , .

. 5350

. " " 46

: 0677 99 336

: 0897 867 388

complex.tryavnagmail.com

http://complex.tryavna.biz

""

. .

. - 5350

. 9

: 0899 120 769

e-mail: hotel-raitryavna.biz

http://hotel-rai.tryavna.biz

""

3 . . 8 , 3 2 . , , .

. 5350

. " 42

: 0677 650 15 -

: 066 805 236 -

GSM: 0886 999 409

e-mail: bktryavnayahoo.com

http://galentsi.tryavna.biz

""

"" .. - 5 3 , , , , , .

. 5350

." " 1

: 0878 988 326

e-mail: plavissabv.bg

http://plavis.tryavna.biz/

""

. 2001 . .

. - 5350

. ". . "1

: 0677 649 70 / 649 80

: 0882 447 314

e-mail: zografhotelgmail.com

http://zograf.tryavna.biz

ʓ

- . , . 4 5 , , . , Wi-Fi.

   ʓ

.

. 4

: 0899 980 800

: 0899 980 802

milena.kafedjievaabv.bg

http://www.mountainlake-tryavna.com/aparthotel.html

""

, , "".

. 5350

. ". . " 44

: 0677 645 01

GSM 0887 810 257

reservationsvazrozhdentsi.com

http://www.vazrozhdentsi.com/

" "

3 . , .

. 5350

. : 0876 283 860

e-mail: infogorskidom.com

http://www.gorskidom.com

" "

, . , , , .

. 5350

. 8

: 0677 099 20

GSM: 0897 690 076

e-mail: trevnenski-kattryavna.biz

http://trevnenski-kat.tryavna.biz

" "

, 5 . . 35 , 40 . 20 . . .

-

.

: 0892 020 111

petkov759abv.bg

http://chichotomovakoliba.com/

""

, 50 9 , 5 () , 1 .

. - 5350

. "" 12

: 0677 099 04

GSM: 0877 642 443

GSM: 0885 040 286

e-mail: hotelbelatryavna.biz

http://hotelbela.tryavna.biz

" "

6 . . . ! , , , . , . .

: 0896 097 735

e-mail: valdi_hillabv.bg

http://www.valdihill.com/

""

, , 12 . , , , , .

. - 5350

. "" 6

: 0677 630 19 -

/: 0677 631 19 -

GSM: 0884 542 111

e-mail: brashlyanmail.bg

http://brashlyan.tryavna.biz

" "

. , .

. - 5350

. " " 79

: 0677 621 22

GSM: 0884 133 417

GSM: 0887 350 164

balkanika.centralgmail.com

http://balkanika.tryavna.biz

""

"" . , 12. ., . .

./: 0677 620 06

GSM: 0899 137 678

GSM: 0895 777 578

GSM: 0884 281 510

e-mail: complexbalgarka.com

http://www.balgarka.com

""

"" , . 145 8 .

. 5350

. "" 6

: 0677 099 33

GSM: 0889 458 358

complex_panoramatriavnaabv.bg

http://complex-panorama.tryavna.biz

Ŗ ""

"" , . 2 7 , , DVD 1 .

Ŗ

. 5349

GSM: 0896 737 210

GSM: 0899 577 778

e-mail: pepikolev71abv.bg

http://www.bojenci.com

""

"" . , . , .

. 5350

."" 6

: 0677 625 72

: 0878 350 165

: 0878 350 180

e-mail: izvora2010abv.bg

http://izvora.tryavna.biz

""

"" . 24 , 6 . - 100 .

. 5350

. " " 17

: 0677 669 20

GSM: 0893 047 979

GSM: 0895 558 944

e-mail: hotelhileztryavna.biz

http://hilez.tryavna.biz

" "

5 , 10 , 8 124 , 250 , -, , , , .

. 5350

."" 15

: 0677 622 85

GSM: 0889 007 060

e-mail: hotelkalinapalace.com

http://www.kalinapalace.com

""

- . , , , , .

. 5350

." . " 30

: 0677 620 34

GSM: 0879 908 111

reservationshotelcompliment.com

http://hotelcompliment.com

" "

3. . , , . .

. : 0896 602 175

. : 0896 601 975

e-mail: dr_ninovaabv.bg

http://prestolyt.tryavna.biz

 '  '
 '  '
 
| | | | | |
| | | |
 
 
2002
web counter