ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА
 

 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА

мандат 2015-2019 година     

 

 

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси, стопански дейности и  местно икономическо развитие

 

 

 

1. Златка Донева-Цанева председател

2. Людмил Бучев

3. Розита Пенева

4. Звезделин Бъчваров

5. Христо Лазаров

6. Драгомир Николов

7. Стефан Петров

 

Постоянна комисия по устройство на територията, благоустрояване и екология

 

 

1. Константин Брънеков - председател

2. Иван Несторов

3. Георги Нейков

4. Божидар Христов

5. Стефан Данаилов

 

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

 

 

1. Добромир Драмов – председател

2.Людмил Бучев

3. Татяна Рачева

4. Звезделин Бъчваров

5. Нели Цанева

 

Постоянна комисия по образование,  култура, младежки дейности и спорт

 

 

1. Татяна Рачева – председател

2. Иван Несторов

3. Добромир Драмов

4. Димитър Михнев

5. Георги Нейков

6. Звезделин Бъчваров

7. Златка Донева-Цанева

 

Постоянна комисия по нормативни актове, обществен ред и сигурност, права на гражданите и контрол за изпълнение решенията на общинския съвет

 

 

1. Стефан Петров - председател

2. Стефан Данаилов

3. Христо Лазаров

4. Божидар Христов

5. Константин Брънеков

 

Постоянна комисия  по общинска собственост, общински предприятия

и дружества и дружества с общинско участие

 

 

1. Розита Пенева - председател

2. Драгомир Николов

3. Людмил Бучев

4. Константин Брънеков

5. Нели Цанева

 

Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – съгласно чл. 25 ал. 2 т.3 от ЗПУКИ

 

 

1. Стефан Петров -  председател

2. Силвия Кръстева

3. Розита Пенева

4. Иван Несторов

5. Христо Лазаров

  

 

Къща 'Сън за щастие'
Къща 'При бай Соян'
 
 
 
© 2002 Инфоцентър Трявна
web counter
Начало Начало